Кафедри

Кафедра галузевого машинобудування та агроінженерії

Кафедра здійснює підготовку спеціалістів за ступенями вищої освіти – бакалавр та магістр, за спеціальностями:

 133. Галузеве машинобудування

Спеціалізація: Агропереробка та інжиніринг

 

208. Агроінженерія

 

 

 

Кафедра архітектури та містобудування

Кафедра здійснює підготовку спеціалістів за ступенями вищої освіти – бакалавр, за спеціальністю: 

191. Архітектура та містобудування

 

Кафедра будівництва та цивільної безпеки

Кафедра здійснює підготовку спеціалістів за ступенем вищої освіти – бакалавр, за спеціальністю:

192. Будівництво та цивільна інженерія

Кафедра здійснює підготовку спеціалістів за ступенями вищої освіти – бакалавр та магістр, за спеціальністю:

263. Цивільна безпека

Спеціалізація: Охорона праці

 

Кафедра трибології, автомобілів та матеріалознавства

Кафедра здійснює підготовку спеціалістів за ступенями вищої освіти – бакалавр та магістр, за спеціальностями:

274. Автомобільний транспорт

 

132. Матеріалознавство

Спеціалізація: Відновлення та технічний сервіс автомобілів

 

Кафедра технології машинобудування

Кафедра здійснює підготовку спеціалістів за ступенями вищої освіти – бакалавр та магістр, за спеціальностями:

131. Прикладна механіка

Спеціалізація: Технологія машинобудування: системи комп’ютерного проектування процесів

Спеціалізація: Металорізальні верстати та системи: комп’ютерне проектування та дизайн

Кафедра машин та апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Кафедра здійснює підготовку спеціалістів за ступенями вищої освіти – бакалавр та магістр, за спеціальностями:

141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціалізація: Енергетичний менеджмент

Спеціалізація: Електротехнічні системи електроспоживання

Спеціалізація: Електропобутова техніка

 

133. Галузеве машинобудування

Спеціалізація: Мехатроніка та робототехніка галузі